• Pondělí-pátek
    flexibilní pracovní doba

Technologie

Často používané technologie pro

řešení webových, desktopových a mobilních aplikací na míru

ASP.NET Core

ASP.NET Core je platforma, se kterou lze vytvářet rychlé a bezpečné webové aplikace. Je vhodná i pro tvorbu cloudových služeb a různých platforem.

Razor / Blazor

Razor / Blazor je bezplatný a otevřený webový rámec, který vývojářům umožňuje vytvářet webové aplikace pomocí C # a HTML.

React

React je moderní framework, který je využíván pro tvorbu single-page nebo mobilních aplikací, protože je optimální pro práci s rychle se měnícími daty.

Vue

Vue je progresivní framework, což znamená, že můžeme aplikaci rozdělit na jednotlivé komponenty, a ty poté vyvíjet samostatně a nezávisle.

Angular

Angular je open-source framework určený k tvorbě dynamických webů a webových aplikací. Je postaven na principu znovupoužitelných komponent.

Xamarin

Xamarin je framework, pomocí kterého se dají vyvíjet aplikace pro Android a iOS v jazyku C#, což vede k úspoře času a ceny pro tvorbu aplikace.

WPF

WPF je architektura uživatelského rozhraní, která vytváří desktopové klientské aplikace. Pomocí WPF lze tvořit grafický vzhled aplikace i jeho logiku.

EF

Entity Framework je open source framework objektově relační mapování pro ADO.NET. Pomocí frameworku tak lze přistupovat k DB objektově.

EF Core

Je novější verze původní EF verze. Je navržen tak, aby byl lehký, rozšiřitelný a podporoval vývoj napříč platformami jako součást pro vývoj ASP.NET Core.