• Pondělí-pátek
    08:00 - 15:00

Web & technologie

Použité technologie pro

WEBOVÁ ŘEŠENÍ

ASP.NET Web API

ASP.NET Web API je framework pro vytváření HTTP služeb, ke kterým lze přistupovat z libovolného klienta včetně prohlížečů a mobilních zařízení. Je to ideální platforma pro budování RESTful aplikací nad .NET Frameworkem.

ASP.NET Core

ASP.NET Core je vysoce výkonná open source platforma, se kterou lze vytvářet rychlé a bezpečné webové aplikace a služby pro cloud a různé platformy.

HTML, CSS, JavaScript, TypeScript

HTML poskytuje strukturu stránek, CSS nabízí stylování, JavaScript dodává chování a reakce a TypeScript představuje nadstavbu jazyka JavaScript.

Bootstrap framework

Bootstrap je svobodná a otevřená sada nástrojů kaskádových stylů pro tvorbu webu a webových aplikací.

Razor pages a Blazor framework

Razor pages framework nebo Blazor je bezplatný a otevřený webový rámec, který vývojářům umožňuje vytvářet webové aplikace pomocí C # a HTML.

jQuery knihovna

jQuery je javascriptová knihovna s širokou podporou prohlížečů, která klade důraz na interakci mezi JavaScriptem a HTML.

React framework

React je vhodný pro tvorbu uživatelského rozhraní. Může být využit jako základ pro tvorbu single-page nebo mobilních aplikací, protože je optimální pro práci s rychle se měnícími daty.

Vue framework

Vue je progresivní framework, což znamená, že můžeme aplikaci rozdělit na jednotlivé komponenty, a ty poté vyvíjet samostatně a nezávisle.

Angular framework

Angular je open-source framework určený k tvorbě dynamických webů a webových aplikací. Je postaven na principu znovupoužitelných komponent.